OSCAR VIDEO, s.r.o., Zlatovská 29, 911 01 Trenčín, v areáli SAD TN
e-mail: stk@stk-tn.sk, mobil: 0911 800 804

Stanica technickej a emisnej kontroly Trenčín